Lufts nye lokaler

Luft Recordings har overtatt driften av det som tidligere var en del av Tankens øvingsrom-tilbud