Nagelhus Schia Productions

nagelhus

Tanken vil bygge opp under kulturhuset i Sandvika og deres status som et nasjonalt kompetansesenter innen dans.

Dansekompaniet Nagelhus Schia Productions ledet av Guro Nagelhus Schia fra Rykkinn fikk 17,5 millioner kroner for perioden 2018–21 fra Akershus fylkeskommune til etablering. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i Bærum har vedtatt å støtte kompaniet med 850.000 kroner årlig til husleie for lokaler på Hamang. Slik be Norges nye proffe danse-kompani Nagelhus Schia Productions nabo til musikermiljøet på Tanken.