Tanken-følelsen

Sånn har vi det her                              …